۱۳۹۲ شهریور ۱۶, شنبه

شرم بر این حفاظت ، شرم بر این جنایت