۱۳۹۲ شهریور ۱۰, یکشنبه

پنجمین قتل عام مجاهدین اشرفی