۱۳۹۲ مهر ۸, دوشنبه

تست دالتونیسم ( کور رنگی )

آقای اوباما، دور از جون شما کور رنگی نداری؟