۱۳۹۴ دی ۱۴, دوشنبه

شاهرخ، کارگری از تبار آزادگان!