۱۳۹۴ اسفند ۶, پنجشنبه

زمانی رای می دهم که حق انتخاب داشته باشم !