۱۳۹۴ دی ۱۹, شنبه

گرسنگی و مرگ ساکنان شهر مضایا در سوریه