۱۳۹۳ اسفند ۱۵, جمعه

به امید لبخند رهایی، بر لبان زنان تحت ستم ایران زمین!