۱۳۹۳ دی ۱۸, پنجشنبه

به یاد ۴ کارتونیست فرانسوی شارل ابدو!