۱۳۹۱ شهریور ۱۰, جمعه

اظهارات محمد مرسی در نشست تهران